Partisiipin preesens

Useimmilla verbeillä partisiipin preesens on muotoa sanan perusmuoto+ing. Sitä käytetään monilla eri tavoilla.

Partisiipin preesens osana jatkuvuutta ilmaisevaa verbiä
Esimerkkejä
 • I am working.
 • He was singing.
 • They have been walking.
 • We will be staying.
 • She would have been expecting me.
Partisiipin preesens verbien jälkeen, jotka ilmaisevat liikettä & tilaa

Tämä rakenne on erityisen hyödyllinen verbin kanssa to go.

Esimerkkejä
 • She went shopping.
 • I go running every morning.
 • He lay looking up at the clouds.
 • She came running towards me.
Partisiipin preesens havaitsemista ilmaisevien verbien jälkeen

Käyttökaava tälle on verbi + objekti + partisiipin preesens. Lauseessa on merkitysero, kun lause sisältää nollainfinitiivin, eikä partisiippia. Infinitiivi viittaa suoritettuun toimintaan, kun taas partisiin preesens viittaa käynnissä olevaan toimintaan.

Esimerkkejä
 • I heard someone singing.
 • He saw his friend walking along the road.
 • I can smell something burning!
 • I watched the birds flying away.
Partisiipin preesens adjektiivina
Esimerkkejä
 • It was an amazing film.
 • Dark billowing clouds often precede a storm.
 • He was trapped inside the burning house.
 • Many of his paintings show the setting sun.
Partisiipin preesens yhdessä verbien spend ja waste kanssa

Kaava näiden verbien kanssa on verbi + aika/raha ilmaus + partisiipin preesens.

Esimerkkejä
 • My boss spends two hours a day travelling to work.
 • Don't waste time playing computer games!
 • They've spent the whole day shopping.
 • I wasted money buying this game.
Partisiipin preesens yhdessä verbien catch ja find kanssa

Kaava näiden verbien kanssa on verbi + objekti + partisiipin preesens. Yhdessä sanan catch kanssa, partisiippi viittaa aina toimintaan, joka aiheuttaa ärtymystä tai vihaisuutta. Näin ei ole, jos käytetään verbiä find, joka ei sisällä tunnelatausta.

Esimerkkejä
 • If I catch you stealing my apples again, there'll be trouble!
 • Don't let him catch you reading his letters.
 • I caught him going through my bag.
 • We found some money lying on the ground.
 • They found their mother sitting in the garden.
Kahden toiminnan yhtäaikainen partisiipin preesens

Kun kaksi toimintaa tapahtuu yhtä aikaa kahden henkilön tai asian toimesta, voimme käyttää partisiipin preesensiä kuvailemaan yhtä niistä. Kun yksi tapahtuma toistuu hyvin pian toisen jälkeen, saman henkilön toimesta, voimme ilmaista ensimmäistä toimintaa partisiipin preesensillä.

Esimerkkejä
 • Whistling to himself, he walked down the road. = He whistled to himself as he walked down the road.
 • They went laughing out into the snow. = They laughed as they went out into the snow.
 • Dropping the gun, she put her hands in the air. = She dropped the gun and put her hands in the air.
 • Putting on his coat, he left the house. = He put on his coat and left the house.
Partisiipin preesens syyn selittämisessä

Partisiipin preesensiä voidaan käyttää fraasien sijaan, jotka alkavat as, since, tai because. Tässä käytössä, partisiipin preesensin käyttö ilmaisee toiminnan syytä tai aiheuttajaa.

Esimerkkejä
 • Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.
 • Being poor, he didn't spend much on clothes.
 • Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.
 • He whispered, thinking his brother was still asleep.