Passiivi-infinitiivi

Passiivi-infinitiiviä käytetään joissakin tilanteissa ilmaisemaan passiivia. Se on erityisen tyypillinen modaaliapuverbien jälkeen (may, should, could, jne.) osoittamaan mikä on mahdollista tai oikein. Passiivi-infinitiivi muodostetaan:
to be + partisiipin imperfekti

Kuten preesensinfinitiivin kanssa, on olemassa tilanteita, joissa vaaditaan passiivi-infinitiivin nollamuotoa, joten sana to jätetään pois. Tämä tapahtuu useimpien modaaliapuverbien jälkeen ja muissa paikoissa, joissa käytetään nollainfinitiiviä.

Esimerkkejä
  • I am expecting to be given a pay-rise next month.
  • She is hoping to be elected president.
  • The carpet needs to be washed.
  • These doors should be shut at night.
  • This window may be opened but that one must stay closed.
  • Alice could be given a prize for her artwork.