Passiiviäänestä aktiiviääneen

Lauseet, jotka ovat kirjoitettu aktiiviäänellä, ovat helpompia ymmärtää, kuin passiiviäänellä kirjoitetut. Passiivin muuttaminen aktiivimuotoon on yksinkertaista, mutta vaatii hieman harjoittelua. Kun katsot alla olevaa taulukkoa, huomioi, että verbin aikamuoto to be passiivissa on aina sama kuin pääverbin aktiivimuodossa. Kun haluat käyttää aktiivimuotoa, sinun täytyy tehdä subjektin toiminta selkeäksi.

To Keep, aktiivi ja passiivi

Aikamuoto Aktiivi Passiivi Aktiivilause Passiivilause
Preesens keep is kept I keep the butter in the fridge. The butter is kept in the fridge.
Kestopreesens is keeping is being kept John is keeping my house tidy. My house is being kept tidy.
Imperfekti kept was kept Mary kept her schedule meticulously. Mary's schedule was kept meticulously.
Kestoimperfekti was keeping was being kept The theater was keeping a seat for you. A seat was being kept for you.
Perfekti have kept have been kept I have kept all your old letters. All your old letters have been kept.
Pluskvamperfekti had kept had been kept He had kept up his training regimen for a month. His training regimen had been kept up for a month.
Simple Future will keep will be kept Mark will keep the ficus. The ficus will be kept.
Konditionaali would keep would be kept If you told me, I would keep your secret. If you told me, your secret would be kept.
Menneen ajan konditionaali would have kept would have been kept I would have kept your bicycle here if you had left it with me. Your bicycle would have been kept here if you had left it with me.
Infinitiivi to keep to be kept She wants to keep the book. The book wants to be kept.
Perfect Infinitive to have kept to have been kept Judy was happy to have kept the puppy. The puppy was happy to have been kept.
Partisiipin preesens & Gerundi keeping being kept I have a feeling that you may be keeping a secret. I have a feeling that a secret may be being kept.
Partisiipin perfekti having kept having been kept Having kept the bird in a cage for so long, Jade wasn't sure it could survive in the wild. The bird, having been kept in a cage for so long, might not survive in the wild.