Perfekti + ever, never, already, yet

Ever

Adverbit ever ja never ilmaisevat ideaa määrittämättömästä ajasta ennen nykyisyyttä(Have you ever visited Berlin?) 'Ever' ja 'never' sijoitetaan aina ennen pääverbiä (partisiipin impefekti). Ever käytetään:

Kysymyksissä
Esimerkkejä

Have you ever been to England?
Has she ever met the Prime Minister?

Kielteisissä kysymyksissä
Esimerkkejä

Haven't they ever been to Europe?
Haven't you ever eaten Chinese food?

Kielteisissä väittämissä, käyttäen kaavaa nothing+ever tai nobody+ever
Esimerkkejä

Nobody has ever said that to me before.
Nothing like this has ever happened to us.

Yhdessä 'The first time' kanssa
Esimerkkejä

It's the first time that I've ever eaten snails.
This is the first time I've ever been to England.

Never

Never tarkoittaa at no time before now, ja on sama kuin not ..... ever: (I have never visited Berlin)

OLE VAROVAINEN!Et voi käyttää never yhdessä not kanssa

I haven't never been to Italy.
I have never been to Italy.

Already

Already viittaa toimintaan, joka on tapahtunut määrittelemättömällä ajalla, ennen nykyisyyttä. Se vihjaa, että ei ole tarvetta toistamiselle.

Esimerkkejä

I've already drunk three coffees this morning. (= ja sinä tarjoat minulle sellaisen!)
Don't write to John, I've already done it.

 

Sitä käytetään myös kysymyksissä:

Have you already written to John?
Has she finished her homework already?

 

Already voidaan sijoittaa ennen pääverbiä (partisiipin imperfekti) tai lauseen loppuun:

I have already been to Tokyo.
I have been to Tokyo already.

 

Yet

Yet käytetään kielteisissä toteamuksissa ja kysymyksissä, tarkoittamaan (ei) ajanjaksolla välillä nykyisyyden ja ennen nykyisyyttä, (ei) nykyisyyteen asti ja sisältäen nykyisyyden. Yet sijoitetaan yleensä lauseen loppuun.

Esimerkkejä

Have you met Judy yet?
I haven't visited the Tate Gallery yet
Has he arrived yet?
They haven't eaten yet