Perfekti kestoinfinitiivi

Perfekti kestoinfinitiiviä käytetään verbin jälkeen ilmaisemaan jatkuvaa, mutta juuri päätettyä toimintaa, jonka jälkeen täytyy tulla infinitiivi. Perfekti kestoinfinitiivi muodostetaan:
to have been + partisiipin preesens

Kuten preesensinfinitiivin kanssa, on tilanteita, joissa perfekti kestoinfinitiivin nollamuotoa vaaditaan, joten sana to jätetään pois. Tämä tapahtuu useimpien modaaliapuverbien jälkeen, ja muissa paikoissa, missä käytetään nollainfinitiiviä.

Esimerkkejä
  • The woman seemed to have been crying.
  • He pretended to have been painting all day.
  • I would have preferred to have been sleeping all afternoon.
  • You must have been waiting for hours!
  • They might have been talking before you came in.
  • You should have been studying for your test.