Perfekti vs. Imperfekti

Sinun täytyy aina käyttää perfektiä, kun toiminnan aika ei ole tärkeä tai tarkemmin määritelty.
Sinun täytyy aina käyttää imperfektiä, kun tapahtuneen toiminnan ajan tai paikan yksityiskohdat kerrotaan.

Vertaa :
Perfekti Imperfekti
I have lived in Lyon. I lived in Lyon in 1989.
They have eaten Thai food. They ate Thai food last night.
Have you seen 'Othello'? Where did you see 'Othello'?
We have been to Ireland. When did you go to Ireland?

Näiden aikamuotojen välillä eroa löytyy myös asenteissa, joka on usein tärkeä tekijä, kun valitaan aikamuotoa.

  • "What did you do at school today?" Tässä käytetään imperfektiä, koska puhutaan aktiviteeteista, ja koulun ajatellaan jo päättyneen.
  • "What have you done at school today?" Tässä käytetään perfektiä, koska kyse on tuloksista : « show me ». Kysymyksentekohetken ajatellaan olevan jatkumoa koulupäivälle.