Pilkku

On olemassa joitakin yleisiä pilkutussääntöjä. Kuitenkin, tulet huomaamaan, että englannissa on monia tapoja käyttää pilkkua, kuten lisätääksesi lauseeseen tarkoitusta tai painottaaksesi jotain asiaa tai tarkoitusta.

Vaikka meille usein opetetaan että pilkut auttavat meitä ja antavat 'hengähdystilaa' lauseisiin, itse asiassa, jos tarkasti puhutaan, pilkkuja käytetään organisoimaan ajatusrykelmiä tai loogisia ajatusryhmiä. Suurin osa ihmisistä käyttää pilkkuja varmistaakseen selkeän merkityksen. Siitä, ja kielioppisäännöistä huolimatta, useimmat jättävät pilkun pois, jos lauseen merkitys säilyy.

Erilliset fraasit, sanat tai lauselistat

Kun tehdään listoja, pilkut ovat yleisin tapa erottaa listan asiat toisistaan. Kaksi viimeisintä listan asiaa erotetaan yleensä sanoin "and" tai "or", joita ennen pitäisi tulla pilkku. Päätoimittajien keskuudessa tätä viimeistä pilkkua listasta kutsutaan nimellä "Oxford Comma".

Sarja erillisiä lauseita (lauseet)
Esimerkkejä
 • I met Harry, we went for a swim together, and afterwards Harry went home.
 • I like your son, I might even love him, but he is not a very good soccer player.
Sarja substantiiveja
Esimerkkejä
 • For dinner I had soup, fish, chicken, dessert, and coffee.
 • This afternoon I went to Oxford Circus, Picadilly, Hamstead, and Gatwick Airport.
Sarja adjektiiveja

Adjektiivilistat vaativat yleensä pilkkuja. Kuitenkin, jos adjektiivi muokkaa toista adjektiivia, niitä ei tarvitse erottaa toisistaan pilkulla (lause 3).

Esimerkkejä
 • She was young, beautiful, kind, and intelligent.
 • The house we visited was dark, dreary, and run-down.
 • She was wearing a bright red shirt.
Sarja verbejä
Esimerkkejä
 • Tony ran towards me, fell, yelled, and fainted.
 • The boy leapt, spun, twisted, and dove into the water.
Sarja fraaseja
Esimerkkejä
 • The car smashed into the wall, flipped onto its roof, slid along the road, and finally stopped against a tree.
 • The dog leapt into the air, snatched the frisbee in its mouth, landed, and ran off into the forest.

Päättävät yksityiskohdat

Käytä pilkkua, kun käytät lauseessa ei-määrittävää relatiivilausetta tai muuta ei-elintärkeää tietoa tai kommenttia. Pilkku laitetaan lauseen molemmin puolin.

Esimerkkejä
 • China, one of the most powerful nations on Earth, has a huge population.
 • Jason's grandmother, who was born in 1930, lived through the Second World War.
 • Cats, unlike dogs, do not respect their masters.
 • My friend, Jim, likes to go scuba diving.

Partisiippiset fraasit

Examples
 • Hearing that her father was in hospital, Jane left work immediately.
 • Walking to the bus stop that morning, Sam knew it was going to be a special day.

Liitekysymykset

Esimerkkejä
 • She lives in Paris, doesn't she?
 • We haven't met, have we?

Välihuomautukset

Esimerkkejä
 • Yes, I will stay a little longer, thank you.
 • No, he isn't like other boys.
 • Wait, I didn't mean to scare you.

Viimeinen varoitus

Pilkun laittaminen väärään paikkaan voi johtaa lauseeseen, jolla on täysin eri merkitys:
I detest liars like you; I believe that honesty is the best policy. = Vihaan sinua, koska olet valehtelija.
I detest liars, like you; I believe that honesty is the best policy. = Sinä ja minä molemmat vihaamme valehtelijoita.