Possessiivin muodostus

Possessiivimuotoa käytetään viitatessa ihmisiin, ryhmiin, maihin ja eläimiin. Se osoittaa kuulumista johonkin asiaan. Possessiivi muodostetaan lisäämällä heittomerkki + s substantiiviin. Jos substantiivi on monikollinen tai jos se jo päättyy kirjaimella s, lisää heittomerkki s:n jälkeen.

Esimerkkejä
 • the car of John = John's car
 • the room of the girls = the girls' room
 • clothes for men = men's clothes
 • the boat of the sailors = the sailors' boat

Jos nimi päättyy kirjaimeen s, voit joko lisätä + s, tai vain heittomerkin. Ensimmäinen vaihtoehto on yleisempi. Lausuttaessa lisätään äänne /z/ nimen loppuun.

Esimerkkejä
 • Thomas's book (or Thomas' book)
 • James's shop (or James' shop)
 • the Smiths's house (or the Smiths' house)
Possessiivin funktiot

'Kuuluminen' tai 'omistaminen' on yleisin suhde, jota possessiivi ilmaisee.

Esimerkkejä
 • John owns a car. = It is John's car.
 • America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.

Possessiivi voi myös ilmaista missä joku työskentelee, opiskelee tai viettää aikaa.

Esimerkkejä
 • John goes to this school. = This is John's school.
 • John sleeps in this room. = This is John's room.

Possessiivi voi ilmaista ihmisten välisiä suhteita.

Esimerkkejä
 • John's mother is running late.
 • Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.

Possessiivi voi ilmaista myös abstrakteja asioita.

Esimerkkejä
 • John's patience is running out.
 • The politician's hypocrisy was deeply shocking.
Vakiintuneita ilmaisuja

Possessiiveja käytetään myös joissakin vakiintuneissa ilmaisuissa.

Aikaan liittyviä esimerkkejä
 • a day's work
 • a month's pay
 • today's newspaper
 • in a year's time
Muita esimerkkejä
 • For God's sake! (= huudahdus)
 • a stone's throw away (= hyvin lähellä)
 • at death's door (= hyvin sairas)
 • in my mind's eye (= mielikuvituksessani)

Possessiivia käytetään myös viittaamaan kauppoihin, ravintoloihin, kirkkoihin ja oppilaitoksiin käyttämällä omistajan nimeä tai työn titteliä .

Esimerkkejä
 • Shall we go to Luigi's for lunch?
 • I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
 • Is Saint Mary's an all-girls school?