Puolipiste

Puolipiste sijaistee jossain pisteen ja pilkun välimaastossa. Puolipisteitä voidaan käyttää englannissa, jos halutaan liittää yhteen fraaseja ja lauseita, jotka ovat teemallisesti linkittyneitä toisiinsa, ilman että pitäisi käyttää konjunktiota (esimerkki 1 alla). Puolipisteitä voidaan myös käyttää pilkkujen sijaan, jos haluamme erottaa listan asioita, joissa on jo itessään pilkkuja (esimerkki 2 alla)

Esimerkkejä
  • I like your brother; he's a good friend.
  • Many great leaders, Churchill, leader of Britain during the Second World War; Alexander, the great Emperor and general; and Napolean, the brilliant French general, had strong characters, which were useful when their countries were at war but which did not serve them well in times of peace.