Sekamuotoinen konditionaali

On mahdollista, että konditionaalilauseen kaksi eri osaa viittaavat eri aikoihin, ja lopputulos tästä on "sekamuotoinen konditionaali" lause. On kahdenlaisia sekamuotoisia konditionaalilauseita.

Menneen konditionaalin nykyinen tulos

Muoto

Tämäntyyppisessä sekamuotoisessa konditionaalilauseessa 'if' lause on pluskvamperfektissä ja päälause on preesenskonditionaalissa.

If-lause (ehto) Päälause (lopputulos)
If + pluskvamperfekti preesenskonditionaali
If this thing had happened that thing would happen.

Niin kuin kaikissa konditionaalilauseissa, lausejärjestys ei ole kiinteä. Voit joutua uudelleen järjestelemään pronomineja ja välimerkkejä, kun muutat lausejärjestystä, mutta merkitys säilyy samana.

Esimerkkejä
 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • I would have a better job now if I had worked harder at school.
 • If we had looked at the map we wouldn't be lost.
 • We wouldn't be lost if we had looked at the map.
 • If you had caught that plane you would be dead now.
 • You would be dead now if you had caught that plane.
Funktio

Tämän tyyppiset sekamuotoiset konditionaalilauseet viittaavat epätoteen menneisyyden tilaan ja sen oletettuun lopputulokseen nykyisyydessä. Nämä lauseet ilmaisevat tilannetta, joka on päinvastainen todellisuuden kanssa sekä menneisyydessä että nykyisyydessä. Sekamuotoisissa konditionaalilauseissa aika on menneisyydessä If-lauseessa ja nykyisyydessä päälauseessa.

Esimerkkejä
 • If I had studied I would have my driving license. (mutta en opiskellut, eikä minulla ole ajokorttia)
 • I would be a millionaire now if I had taken that job. ( mutta en ottanut työtä, enkä ole miljonääri)
 • If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket. (mutta et tuhlannut kaikkia rahojasi ja nyt voit ostaa tämän takin)

Sekamuotoisissa konditionaalilauseissa voit käyttää myös modaaliapuverbejä päälauseessa sanan would sijaan ilmaistaaksesi varmuuden tasoa, lupaa tai suositusta lopputuloksesta.

Esimerkkejä
 • If you had crashed the car, you might be in trouble.
 • I could be a millionaire now if I had invested in ABC Plumbing.
 • If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

Nykyisyyden mennyt tulos tai jatkuva tila

Muoto

Toisen tyypin sekamuotoisessa konditionaalilauseessa, aikamuoto If-lauseessa on imperfekti ja päälauseen aikamuoto on perfektikonditionaali.

If-lause (ehto) Päälause (lopputulos)
If + imperfekti perfektikonditionaali
If this thing happened that thing would have happened.

Niin kuin kaikissa konditionaalilauseissa, lausejärjestys ei ole kiinteä. Voit joutua uudelleen järjestelemään pronomineja ja välimerkkejä, kun muutat lausejärjestystä, mutta merkitys säilyy samana.

Esimerkkejä
 • If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up.
 • I would have picked it up if I wasn't afraid of spiders.
 • If we didn't trust him we would have sacked him months ago.
 • We would have sacked him months ago if we didn't trust him.
 • If I wasn't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.
 • I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of another meeting.
Funktio

Nämä sekamuotoiset konditionaalilauseet viittaavat epätoteen nykyisyyden tilanteeseen ja sen oletettuun (mutta epätoteen) menneeseen tulokseen. Sekamuotoisissa konditionaalilauseissa if-lauseen aika on nyt tai aina ja päälauseen aika on ennen nyt. Esimerkiksi, "If I wasn't afraid of spiders" on vastakkainen todellisuudelle, koska todellisuudessa pelkään hämähäkkejä. "I would have picked it up" on vastakkainen todellisuudelle, koska en todellisuudessa nostanut hämähäkkiä.

Esimerkkejä
 • If she wasn't afraid of flying she wouldn't have travelled by boat.
 • I'd have been able to translate the letter if my Italian was better.
 • If I was a good cook, I'd have invited them to lunch.
 • If the elephant wasn't in love with the mouse, she'd have trodden on him by now.