Simple Present tulevaisuuden tapahtumista

Simple present -muotoa käytetään kun halutaan kertoa tapahtumista, jotka tapahtuvat myöhemmin kuin nyt, kun väittämät perustuvat faktoihin ja kun nämä faktat ovat kiinteitä, perustuen esim. lukujärjestykseen, aikatauluun tai kalenteriin.

Esimerkkejä
  • The plane arrives at 18.00 tomorrow.
  • She has a yoga class tomorrow morning.
  • The restaurant opens at 19.30 tonight.
  • Next Thursday at 14.00 there is an English exam.
  • The plane leaves in ten minutes.