Substantiivien suvut

Substantiivit vastaavat kysymykseen "What is it?" ja "Who is it?" Ne nimeävät asioita, ihmisiä ja paikkoja.

Esimerkkejä
 • dog
 • bicycle
 • Mary
 • girl
 • beauty
 • France
 • world

Yleisesti ottaen englannin kielessä ei tehdä eroa maskuliinin ja feminiinin välillä. Kuitenkin, sukupuoli näytetään joskus eri muodoissa tai eri sanoissa kun viitataan ihmisiin tai eläimiin.

Esimerkkejä
Maskuliini Femiini Sukupuolineutraali
man woman person
father mother parent
boy girl child
uncle aunt  
husband wife spouse
actor actress  
prince princess  
waiter waitress server
rooster hen chicken
stallion mare horse

Monista substantiiveista, jotka viittaavat ihmisten rooleihin tai töihin, voidaan käyttää sekä maskuliini- että femiinisubjektia, esimerkiksi cousin, teenager, teacher, doctor, student, friend, colleague

Esimerkkejä
 • Mary is my friend. She is a doctor.
 • Peter is my cousin. He is a doctor.
 • Arthur is my friend. He is a student.
 • Jane is my cousin. She is a student.

Neutraaleihin sanoihin on mahdollista tehdä erotus lisäämällä sanoja male tai female.

Esimerkkejä
 • Sam is a female doctor.
 • No, he is not my boyfriend, he is just a male friend.
 • I have three female cousins and two male cousins.

Harvemmin, substantiivit, jotka kuvailevat asioita ilman sukupuolta, saavat sukupuolellisen pronominin, jolla voidaan osoittaa asian tuttuutta. On myös oikein käyttää sukupuolineutraalia pronominia (it).

Esimerkkejä
 • I love my car. She (the car) is my greatest passion.
 • France is popular with her (France's) neighbours at the moment.
 • I travelled from England to New York on the Queen Elizabeth; she (the Queen Elizabeth) is a great ship.