"Suggest" käytöstä

Suggest voidaan käyttää kolmella eri tavalla, joissa on identtiset tai hyvin samanlaiset merkitykset. Rakenne voi olla haastavampi hallita, joten kiinnitä huomiota yksityiskohtiin. Suggest jälkeen voi tulla gerundi, tai possessiiviadjekti + gerundi, kun gerundi ei viittaa lauseen subjektiin.

Esimerkkejä
 • He suggested going to Glastonbury.
 • He suggested my going to Glastonbury.
 • I suggested visiting your grandmother.
 • I suggested your visiting your grandmother.

Suggest jälkeen voi myös tulla that + subjekti + should + verbi, mutta molemmissa näissä lauseissa that ja should voidaan jättää pois, jolloin subjekti on suoraan suggest jälkeen.

Esimerkkejä
 • He suggests that I should go to New York.
 • He suggests that I go to New York.
 • He suggests I should go to New York.
 • He suggests I go to New York.

Suggest jälkeen voi tulla substantiivi, jos merkitys selviää kontekstista.

Esimerkkejä
 • What kind of ice cream are you having? I suggest chocolate.
 • I suggest Jim for this project.
 • He suggested the Toyota Prius instead of another hybrid car.
 • If you are allergic to hair, I suggest a bird or a fish as a pet.

Lopuksi, suggest jälkeen voi tulla kysymyssana + infinitiivi.

Esimerkkejä
 • He suggested where to go.
 • I suggested what to see.
 • You suggested when to leave.
 • They suggested which coat to buy.