Tavan adverbit

Tavan adverbit kertovat meille miten jotain tapahtuu. Ne sijaitsevat yleensä joko pääverbin tai objektin jäljessä.

Esimerkkejä
 • He swims well.
 • He ran quickly.
 • She spoke softly.
 • James coughed loudly to attract her attention.
 • He plays the flute beautifully. (suoran objektin jälkeen)
 • He ate the chocolate cake greedily. (suoran objektin jälkeen)

Tavan adverbiä ei voida sijoittaa verbin jälkeen, jos sitä seuraa sen suora objekti. Adverbi täytyy sijoittaa joko ennen verbiä tai lauseen jälkeen.

Esimerkkejä
 • He ate greedily the chocolate cake. [väärin]
 • He ate the chocolate cake greedily. [oikein]
 • He greedily ate the chocolate cake. [oikein]
 • He gave us generously the money. [väärin]
 • He gave us the money generously. [oikein]
 • He generously gave us the money. [oikein]

Jos ennen verbin objektia on prepositio, voit sijoittaa tavan adverbin joko ennen prepositiota tai objektin jälkeen.

Esimerkkejä
 • The child ran happily towards his mother.
 • The child ran towards his mother happily.

Tavan adverbin pitää tulla aina välittömästi verbien jälkeen, joilla ei ole objektia (intransitiiviverbit).

Esimerkkejä
 • The town grew quickly after 1997.
 • He waited patiently for his mother to arrive.

Nämä yleiset tavan adverbit ovat melkein aina suoraan verbin jälkeen: well, badly, hard, & fast

Esimerkkejä
 • He swam well despite being tired.
 • The rain fell hard during the storm.

 

Esimerkkejä Merkitys
She quickly agreed to re-type the letter. päätös oli nopea
She agreed quickly to re-type the letter. päätös oli nopea
She agreed to re-type the letter quickly. uudelleen kirjoitus oli nopea
He quietly asked me to leave the house. pyyntö tehdään hiljaisesti
He asked me quietly to leave the house. pyyntö tehdään hiljaisesti
He asked me to leave the house quietly. lähteminen tapahtuu hiljaisesti
Käyttö kirjakielessä

Joskus tavan adverbi sijoitetaan ennen verbiä + objektia painoarvon lisäämiseksi.

Esimerkkejä
 • He gently woke the sleeping woman.
 • She angrily slammed the door.

Jotkut kirjoittavat käyttävät paikan adverbiä lauseen alussa herättääkseen lukijan mielenkiinnon ja uteliaisuuden.

Esimerkkejä
 • Slowly she picked up the knife.
 • Roughly he grabbed her arm.