Tulevaisuuden velvoitteet

Muoto

Kun kirjoitamme tulevaisuuden velvoitteista, käytämme virallista kaavaa, joka koostuu kahdesta elementistä:
verbi preesensissä, taivutettuna subjektiin sopivaksi + pääverbin infinitiivi

To travel, tulevaisuuden velvoitteena
Myönteinen Kielteinen Kysymyslause Kielteinen kysymyslause
I am to travel. I am not to travel. Am I to travel? Am I not to travel?
You are to travel. You are not to travel. Are you to travel? Aren't you to travel?
He is to travel. He is not to travel. Is he to travel? Isn't he to travel?
It is to travel. It is not to travel. Is it to travel? Isn't it to travel?
We are to travel. We are not to travel. Are we to travel? Aren't we to travel?
They are to travel. They are not to travel. Are they to travel? Aren't they to travel?

Funktio

Kirjoitetussa englannissa, voimme käyttää tätä kaavaa viittaamaan velvoitteeseen tai vaatimukseen, jonka teemme myöhemmin kuin nyt. Se on merkitykseltä saman tyyppinen kuin must, mutta muoto viittaa siihen, että jotain on järjestetty meitä varten. Sitä ei käytetä yleensä puhutussa englannissa.

Esimerkkejä
  • You are to leave this room at once, and you are to travel by train to London.
  • In London you are to pick up your ticket from Mr Smith, and you are to fly to your destination alone.
  • When you arrive, you are to meet our agent, Mr X, who will give you further information.
  • You are to destroy this message now.