The unreal past

Mennyttä aikamuotoa käytetään joskus englannissa viittaamaan epätoteen tilanteeseen. Joten, vaikka verbin aikamuoto on menneisyydessä, puhumme itse asiassa jostakin, jota ei edes tapahtunut. Tämä on yleistä konditionaalilauseissa, kun puhumme hypoteettisestä tilanteesta, joka ei ehkä ole olemassa nyt, eikä milloin muulloinkaan. Kutsumme tätä aikamuotoa nimellä "the unreal past".

 

The unreal past käytetään konditionaalisanojen ja -ilmaisujen kanssa if, supposing, if only, what if; verbin to wish jäkeen; ja ilmauksen I'd rather jälkeen.

Konditionaalisanat ja -ilmaukset

Ilmaukset if, supposing, if only, what if voidaan käyttää esittelemään hypoteettisiä tilanteita, ja niiden jälkeen tulee imperfekti, joka osoittaa että viitattu tila on mielikuvituksellinen.

Esimerkkejä
 • Supposing an elephant and a mouse fell in love.
 • What if we painted the room yellow?
 • If you went to the movies, I would babysit.
 • If only I had more money, I could go to the movies too.

Nämä ilmaukset voivat myös esitellä hypoteettisiä tilanteita menneisyydessä ja sen jälkeen niitä seuraa pluskvamperfekti.

Esimerkkejä
 • If only I hadn't kissed the frog.
 • What if the elephant had stepped on my phone?
 • Supposing I had given that man my money.

Toiveet

Verbi to wish käytetään yhdessä the unreal past -muodon kanssa, kun haluamme puhua nykyisyyden tilanteista, joihin emme ole tyytyväisiä, mutta joita emme voi muuttaakaan.

Esimerkkejä
 • I wish I had more money.
 • She wishes she was beautiful.
 • We wish we could come to your party.

Kun haluamme puhua menneisyyden tapahtumista, joihin emme ole tyytyväisiä tai joita kadumme, käytämme verbiä, to wish, jota seuraa pluskvamperfekti.

Esimerkkejä
 • I wish I hadn't said that.
 • He wishes he hadn't bought the car.
 • I wish I had taken that job in New York.

Kun haluamme puhua tilanteista, joihin emme ole tyytyväisiä ja missä halaumme jonkun muun muuttavan niitä, käytämme to wish, jonka jälkeen tulee would + infinitiivi.

Esimerkkejä
 • I wish he would stop smoking.
 • I wish you would go away.
 • I wish you wouldn't squeeze the toothpaste from the middle!

"I'd rather" ja "It's time"

I'd rather ja it's time jälkeen tulee the unreal past. Verbi on menneessä aikamuodossa mutta tilanne on nykyisyydessä. Kun haluamme puhua toiminnasta, jonka toivoisimme jonkun toisen tekevän, I'd rather + mennyt aikamuoto.

Esimerkkejä
 • I'd rather you went.
 • He'd rather you called the police.
 • I'd rather you didn't hunt elephants.

Painotus voi olla tärkeää näissä lauseissa, jotta voimme osoittaa mieltymyksemme.

Esimerkkejä
 • I'd rather you went. (minun sijaan)
 • I'd rather you went. (sanomisen sijaan)
 • He'd rather you called the police. (minun sijaan)
 • He'd rather you called the police. (palomiesten sijaan)

Samalla tavoin, kun haluamme sanoa että jokin on sopivaa tehdä nyt, joko henkilölle itselleen, tai jollekin muulle, käytämme it's time + past tense.

Esimerkkejä
 • It's time you paid that bill.
 • It's time I went home.
 • Don't you think it's time you had a haircut?