Verbit, joiden jälkeen tulee infinitiivi

Monien verbien jälkeen tulee, tai voi tulla toinen verbi infinitiivimuodossa. Kaikki tämän sivun listatut verbit saavat jälkeensä to-infinitiivin, kun käytetään infinitiivimuotoa. Verbit, joissa on asteriski, voivat saada peräänsä myös that-lauseen, kuten esimerkeistä näkyy. Verbit, joissa on kaksi asteriskia, voivat saada peräänsä vain that-lauseen, kun pääverbin subjekti on "it".

Verbit, joiden jälkeen tulee infinitiivi

afford agree* aim appear** arrange* bother care
claim* condescend consent decide* demand* determine* endeavour
fail guarantee* happen* hasten have (= on velvollisuus) hesitate hope*
learn long manage offer prepare pretend* proceed
promise* propose prove (= osoittautua joksikin) refuse resolve* seek seem**
strive swear* tend threaten* trouble undertake volunteer
vow*          
Esimerkkejä
 • I hope to see you next week.
 • I hope that I'll see you next week.
 • He claimed to be an expert.
 • He claimed that she was an expert.
 • I managed to reach the top of the hill.
 • Would you care to swim?
Esimerkkejä
 • It appeared that no-one had locked the door.
 • He appeared to be lost.
 • It seems that she is running late.
 • She seems to be running late.

Verbit, joiden jälkeen tulee substantiivi + infinitiivi

accustom aid appoint assist cause challenge command*
defy direct* drive empower enable encourage entice
entitle entreat force get implore* incite induce
inspire instruct* invite lead leave (= saattaa joku vastuuseen) oblige order*
persuade* press prompt provoke remind* require* stimulate
summon teach tell tempt trust* warn*  
Esimerkkejä
 • The professor challenged his students to argue with his theory.
 • This law empowers the government to charge higher taxes.
 • You can't force me to do something I don't agree with.
 • I invited the new student to have dinner with me.
 • What inspired you to write this poem?
Verbit ilman substantiivia, ennen that-lausetta

Kun tiettyjen verbien jälkeen on that-lause, lauseessa ei ole substantiivia ennen that-lausetta, vaikkakin lauseessa on substantiivi ennen infinitiiviä. Näin tapahtuu verbien command, direct, entreat, implore, order, require, & trust kanssa.

Esimerkkejä
 • I trust you to tell the truth.
 • I trust that you are telling the truth.
 • The general commanded his men to surrender.
 • The general commanded that his men surrender.
Verbit, joissa on substantiivi ennen that-lausetta

Muut verbit, jotka tulevat that-lauseen jälkeen, vaativat substantiivin, ennen that-lausetta, juuri ennen infinitiiviä. Näin tapahtuu verbeillä persuade & remind.

Esimerkkejä
 • You can't persuade people to buy small cars.
 • You can't persuade people that small cars are better.
 • He reminded me to take my notebook to school.
 • He reminded me that I would need my notebook.
Verbit, joilla on valinnainen substantiivi, ennen that-lausetta

Viimeinen verbiryhmä, joka tulee that-lauseen jälkeen, ottaa valinnaisen substantiivin ennen that-lausetta. Näin tapahtuu verbeillä instruct, teach, & warn.

Esimerkkejä
 • She taught her students to appreciate poetry.
 • She taught her students that poetry was valuable.
 • She taught that poetry was valuable.

Verbit, joiden jälkeen tulee infinitiivi tai substantiivi + infinitiivi

ask* beg* choose dare desire* elect expect*
help mean* (=olla aikeissa) request* want wish*    
Esimerkkejä
 • I asked him to show me the book.
 • I asked to see the book.
 • She helped me to put away the dishes.
 • She helped to put away the dishes.
 • We expect you to do your best in the exam.
 • We expect to do well on our exams.
 • Do you want to go to the beach?
 • Do you want me to go with you to the beach?
Ilmauksen to dare -käytöstä

Kielteisissä ja kysymyslauseissa on mahdollista käyttää infinitiiviä yhdessä tai ilman 'to', kunhan molempien verbien subjekti on sama. Yleisempää on kuitenkin jättää pois 'to'. Jos kahden verbin subjekti on eri, sinun täytyy käyttää sanaa 'to'.

Esimerkkejä
 • I never dared tell him what happened.
 • Do you dare tell him?
 • Would you dare (to) jump out of a plane?
 • I dare you to tell him the truth.
 • She dared me to jump off the wall.