Yhdysviiva ja ajatusviiva

Yhdysviiva liittää yhteen kaksi tai useampaa sanaa, kun taas ajatusviiva erottaa sanoja parenteettisiin lauseisiin. Nämä kaksi sekoitetaan joskus keskenään, koska ne näyttävät hyvin samanlaisilta, mutta niiden käyttötarkoitus on erilainen. Yhdysviivan ennen ja jälkeen ei tule väliä, kun taas ajatusviivalla tulee molemmin puolin.

Yhdysviiva

Yleisesti ottaen, yhdysviivoja käytetään liittämään yhteen kaksi sanaa tai sananosaa, jotta voidaan välttyä epäselvyyksiltä. Tarkista sanakirjasta, jos et ole varma tarvitaanko yhdyssanaan yhdysviivaa. Muista kuitenkin, että nykyinen käyttö on saattanut muuttua siitä, kun sanakirja on julkaistu.

Esimerkkejä
 • run-down
 • up-to-date

Joissakin tapauksissa yhdysviiva antaa selkeyttä, esim. kun kirjaimet kohtaavat, käytetään etuliitettä tai sukulaissuhteissa. Monissa sanoissa, joissa aiemmin käytettiin yhdysviivaa, ei enää nykyisin käytetä ja sana on muuttunut yhdeksi sanaksi (email, nykyään).

Esimerkkejä
 • co-operate
 • bell-like
 • anti-nuclear
 • post-colonial
 • great-grandmother
 • son-in-law

Joissakin tapauksissa, yhdysviiva muuttaa lauseen merkityksen.

Esimerkkejä
 • I am thinking of re-covering my sofa (= laittaa siihen uuden päällysteen)
 • I would like to recover my sofa. (= jolta kulta, joka on lainannut tai varastanut sen)
Yhdysviivat numeroiden kanssa

Käydä yhdysviivaa yhdyssananumeroiden kanssa, alkaen twenty-one aina ninety-nine saakka.

Esimerkkejä
 • fifty-one
 • eighty-nine
 • thirty-two
 • sixty-five

Murtoluvuissa, laita yhdysviiva osoittajan ja nimittäjän väliin, ellei joko osoittajassa tai nimittäjässä ole jo käytetty yhdysviivaa.

Esimerkkejä
 • two-fifths
 • one-third
 • three-tenths
 • nine-hundredths
 • sixty-nine eighty-ninths

Käytä yhdysviivaa, kun numero muodostaa osan adjektiivisesta yhdyssanasta

Esimerkkejä
 • France has a 35-hour working week.
 • He won the 100-metre sprint.
 • Charles Dickens was a great nineteenth-century novelist.

Ajatusviiva

Ajatusviivaa voidaan käyttää parenteettisissa lausunnoissa tai kommenteissa hyvin samaan tapaan kuin sulkeita. Muodollisessa kirjoituksessa pitäisi käyttää sulkeita, ennemmin kuin ajatusviivaa, koska ajatusviivaa pidetään vähemmän muodollisena. Ajatusviivaa voidaan myös käyttää tuomaan painotusta lauseeseen.

Esimerkkejä
 • You may think she is a liar - she isn't.
 • She might come to the party - you never know.