Yksinkertainen futuuri eli Simple future tense

Yksinkertaisen futuurin funktiot

Yksinkertainen futuuri viittaa aikaan myöhemmin kuin nyt, ja se viittaa faktoihin tai epävarmuuteen. Tässä muodossa ei ole mukana 'asennetta'.

Yksinkertaista futuuria käytetään:

 • Ennakoimaan tulevaisuuden taphtumaa:
  It will rain tomorrow.
 • Yhdessä persoonapronominien I tai We kanssa, ilmaisemaan spontaania päätöstä:
  I'll pay for the tickets by credit card.
 • Ilmaisemaan halukkuutta:
  I'll do the washing-up.
  He'll carry your bag for you.
 • Kielteisessä muodossa ilmaisemaan epähalukkuutta johonkin:
  The baby won't eat his soup.
  I won't leave until I've seen the manager!
 • Yhdessä persoonanpronomini "I" kanssa kysymyksessä, käyttäen "shall", kun halutaan ehdottaa jotakin:
  Shall I open the window?
 • Yhdessä persoonanpronomini "we" kanssa kysymyksessä, käyttäen "shall", kun halutaan ehdottaa jotakin:
  Shall we go to the cinema tonight?
 • Yhdessä persoonanpronomini "I" kanssa kysymyksessä, käyttäen "shall", kun halutaan kysyä neuvoa tai ohjeita:
  What shall I tell the boss about this money?
 • Yhdessä sanan "you" kanssa, kun halutaan käskeä:
  You will do exactly as I say.
 • Yhdessä persoonanpronomini "you" kanssa kysymyksessä, kun halutaan kutsua jonnekin:
  Will you come to the dance with me?
  Will you marry me?

Huomioi:Modernissa englannissa käytetään mieluummin will kuin shall. Shall käytetään lähinnä vain yhdessä I ja we kanssa, kun halutaan tehdä tarjous tai ehdottaa jotakin, tai kun halutaan kysyä neuvoa (katso alla olevat esimerkit). Muiden persoonapronominien kanssa (you, he, she, they) sitä käytetään ainoastaan kirjallisuudessa tai runollisissa lauseissa, esim. "With rings on her fingers and bells on her toes, She shall have music wherever she goes."

Yksinkertaisen futuurin muodstaminen

Yksinkertainen futuuri koostuu kahdesta osasta: will / shall +infinitiivi ilmant to

Subjekti will infinitiivi ilman to
Myönteinen
I will go
I shall go
Kielteinen
They will not see
They won't see
Kysymyslause
Will she ask?
Kielteinen kysymyslause
Won't they try?
Lyhenteet

I will = I'll
We will = we'll
You will = you'll
He will = he'll
She will = she'll
They will = they'll
Will not = won't

Muotoa "it will" ei yleensä lyhennetä.

Katso: yksinkertainen futuuri

Myönteinen Kielteinen Kysymyslause Kielteinen kysymyslause
I will see I won't see Will I see? Won't I see?
*I shall see   *Shall I see?  
You will see You won't see Will you see? Won't you see?
He will see He won't see Will he see? Won't he see?
We will see We won't see Will we see? Won't we see?
*We shall see   *Shall we see?  
They will see They won't see Will they see? Won't they see?

*Shall on vanhanaikainen, mutta sitä käytetään silti usein "will" sijaan myönteisissä tai kysymyslauseissa yhdessä I kanssa sekä yhdessä we kanssa tietyissä tilanteissa (katso yläpuolelta).