2. tyypin konditionaali

Muoto

2. tyypin konditionaalilauseessa, aikamuoto 'if' lauseessa on imperfekti, ja päälauseen aikamuoto on on preesens konditionaali tai preesens kestokonditionaali.

If-lause (ehto) Päälause (lopputulos)
If + imperfekti preesens konditionaali tai preesens kestokonditionaali
If this thing happened that thing would happen.

Niin kuin kaikissa konditionaalilauseissa, lausejärjestys ei ole kiinteä. Voit joutua uudelleen järjestelemään pronominien ja välimerkkien paikkaa, kun vaihdat lausejärjestystä, mutta merkitys säilyy samana.

Esimerkkejä
 • If it rained, you would get wet.
 • You would get wet if it rained.
 • If you went to bed earlier you wouldn't be so tired.
 • You wouldn't be so tired if you went to bed earlier.
 • If she fell, she would hurt herself.
 • She would hurt herself if she fell.

Funktio

2. tyypin konditionaali viittaa epätodennäköiseen tai hypoteettiseen tilaan tai sen oletettuun lopputulokseen. Nämä lauseet eivät perustu todelliselle tilanteelle. 2. tyypin konditionaalilauseissa, aika on nyt tai milloin tahansa ja tilanne on hypoteettinen.

Esimerkkejä
 • If the weather wasn't so bad, we would go to the park. (Mutta sää on huono, joten emme voi emnnä.)
 • If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken. (Mutta minä en ole kuningatar.)
 • If you really loved me, you would buy me a diamond ring.
 • If I knew where she lived, I would go and see her.

On oikein sanoa, ja erittäin yleistä "if I were" sen sijaan että sanoisi "if I was" (subjunktiivi).

Esimerkkejä
 • If I were taller, I would buy this dress.
 • If I were 20, I would travel the world.
 • If I were you, I would give up smoking.
 • If I were a plant, I would love the rain.

2. tyypin konditionaalilauseissa, voit käyttää myös modaaliapuverbejä päälauseessa sanan "would" sijaan ilmaisemaan varmuuden astetta, lupaa tai suositusta lopputulemasta.

Esimerkkejä
 • We might buy a larger house if we had more money
 • He could go to the concert if you gave him your ticket.
 • If he called me, I couldn't hear.

Preesens konditionaali

Minkä tahansa verbin preesens konditionaali muodostetaan kahdesta elementistä:
would + pääverbin infinitiivi, ilman "to"

Subjekti + would + infinitiivi
He would go
They would stay
To Go: preesens konditionaali
Myönteinen Kielteinen Kysymyslause Kielteinen kysymyslause
I would go I wouldn't go Would I go? Wouldn't I go?
You would go You wouldn't go Would you go? Wouldn't you go?
He would go He wouldn't go Would he go? Wouldn't he go?
She would go She wouldn't go Would she go? Wouldn't she go?
We would go We wouldn't go Would we go? Wouldn't we go?
They would go They wouldn't go Would they go? Wouldn't they go?