Indefiniittipronominit

Indefinittipronominit eivät viittaa tiettyyn henkilöön, paikkaan tai asiaan. Englannissa on joukko indefiniittipronomineja, jotka muodostetaan määrää tai osaa ilmoittavalla määrellä, ja jonka jälkeen tulee any, some, every ja no.

  Henkilö Paikka Asia
Kaikki everyone
everybody
everywhere everything
Osa (positiivinen) someone
somebody
somewhere something
Osa (negatiivinen) anyone
anybody
anywhere anything
Ei ollenkaan no one
nobody
nowhere nothing

Indefiniittipronominit, joiden kanssa käytetään some ja any  kuvailevat määrittelemättömiä ja epätäydellisiä lukumääriä samalla tavalla kuin some ja any yksistään.

Indefiniittipronominit sijoitetaan lausessa samaan paikkaan kuin substantiivit.

Substantiivi Indefiniittipronomini
I would like to go to Paris this summer. I would like to go somewhere this summer.
Jim gave me this book. Someone gave me this book.
I won't tell your secret to Sam. I won't tell your secret to anyone.
I bought my school supplies at the mall. I bought everything at the mall.

Myöntävä lause

Myöntävissä lauseissa indefiniittipronominit, jotka käyttävät some käytetään kuvailemaan määrittelemätöntä määrää. Indefiniittipronominit, joiden kanssa käytetään every käytetään kuvailemaan täydellistä lukumäärää, ja pronominit, joissa on no käytetään kuvailemaan poissaoloa. Indefiniittipronominit, joissa on no käytetään usein myöntävissä lauseissa, joissa on negatiivinen merkitys, vaikkakaan nämä eivät ole kielteisiä lauseita, koska niistä puuttuu sana not.

Esimerkkejä
 
 • Everyone is sleeping in my bed.
 • Someone is sleeping in my bed.
 • No one is sleeping in my bed.
 • I gave everything to Sally.
 • He saw something in the garden.
 • There is nothing to eat.
 • I looked everywhere for my keys.
 • Keith is looking for somewhere to live.
 • There is nowhere as beautiful as Paris.

Any ja indefiniittipronominit, jotka muodostetaan sen kanssa voidaan myös käyttää myöntävissä lauseissa, joiden merkitys on lähellä sanaa every: kuka tahansa, missä tahansa, mikä tahansa jne.

Esimerkkejä
 • They can choose anything from the menu.
 • You may invite anybody you want to your birthday party.
 • We can go anywhere you'd like this summer.
 • He would give anything to get into Oxford.
 • Fido would follow you anywhere.

Negatiiviset lauseet

Negatiiviset lauseet voidaan muodostaa vain indefiniittipronomineilla, jotka sisältävät sanan any.

Esimerkkejä
 • I don't have anything to eat.
 • She didn't go anywhere last week.
 • I can't find anyone to come with me.

Monet negatiiviset lauseet, jotka sisältävät indefiniittipronominin any, voidaan muuttaa myöntäviksi lauseiksi, joissa on negatiivinen merkitys siten, että käytetään indefiniittipronominia no. Kuitenkin, lauseen merkitys muuttuu tässä: lause, joka sisältää indefiniittipronominin, sekä no on vahvempi ja voi viitata tunteelliseen sisältöön, kuten puolustamiseen, toivottomuuteen, vihaan jne.

Esimerkkejä
 • I don't know anything about it. = neutraali
 • I know nothing about it. = puolustava
 • I don't have anybody to talk to. = neutraali
 • I have nobody to talk to. = toivoton
 • There wasn't anything we could do. = neutraali
 • There was nothing we could do. = puolustava/vihainen

Negatiiviset kysymykset

Indefiniittipronominit, joiden kanssa käytetään every, some, ja any voidaan käyttää negatiivisten kysymysten muodostamiseen. Näihin kysymyksiin voidaan yleensä vastata "yes" tai "no"

Pronominit, jotka muodostetaan käyttämällä any ja every, käytetään muodostamaan todellisia kysymyksiä, kun taas jos käytetään some viitataan yleensä kysymykseen, johon jo tiedämme tai oletamme tietävämme vastauksen.

Esimerkkejä
 • Is there anything to eat?
 • Did you go anywhere last night?
 • Is everyone here?
 • Have you looked everywhere?

Nämä kysymykset voidaan muuttaa vääriksi tai retorisiksi kysymyksiksi, kun teemme niistä negatiivisia. Kun puhuja tekee tällaisen kysymyksen, odottaa hän vastausta "no".

Esimerkkejä
 • Isn't there anything to eat?
 • Didn't you go anywhere last night?
 • Isn't everyone here?
 • Haven't you looked everywhere?

Sana Some ja pronominit, jotka muodostetaan sen kanssa, käytetään vain kysymyksissä, joihin luulemme jo tietävämme vastauksen, tai kysymyksissä, jotka eivät ole todellisia kysymyksiä (kutsut, toiveet jne.). Henkilö, joka tekee tällaisen kysymyksen odottaa vastausta "yes".

Esimerkkejä
 • Are you looking for someone?
 • Have you lost something?
 • Are you going somewhere?
 • Could somebody help me, please? = request
 • Would you like to go somewhere this weekend? = invitation

Nämä kysymykset voidaan tehdä vieläkin varmemmiksi, jos ne tehdään kielteisiksi. Tässä tapauksessa, puhuja on ehdottoman varma, että hänelle vastataan "yes".

Esimerkkejä
 • Aren't you looking for someone?
 • Haven't you lost something?
 • Aren't you going somewhere?
 • Couldn't somebody help me, please?
 • Wouldn't you like to go somewhere this weekend?