Passiivin muodostamisen vaihtoehtoisia tapoja

Voit muodostaa lauseita, jotka ovat tarkoitukseltaan, mutta eivät muodoltaan passiivilauseita, käyttämällä verbiä to get tai verbiä to have verbin to be tilalla. Nämä rakenteet kuvaavat usein tilanteita, joissa haluamme jonkun toisen tekevän jotakin meille tai aiomme palkata jonkun tekemään jotakin meille. Subjekti on aktiivinen, mutta hän on vain saavana osapuolena, "getting". Nimeämätön henkilö tulee tekemään lauseen pääverbin toiminnan. Toinen henkilö ei ole selkeä, kun lause on passiivissa. Olemme enemmän kiinnostuneita toiminnan lopputuloksesta, kuin henkilöstä, joka on toimijana.

Esimerkkejä
 • I must get my hair cut.
 • I must have my hair cut.
 • When are you going to get that window mended?
 • We're having the house painted.

Tämän tyyppinen rakenne voi viitata toiminnan valmistumiseen, erityisesti jos käytetään myös ajan ilmaisua.

Esimerkkejä
 • We'll get the work done as soon as possible.
 • I'll get those letters typed before lunchtime.
 • She said she'd have my lunch delivered by noon.
 • You should have your roof repaired before next winter.

Jos verbi viittaa johonkin epähaluttuun, sillä on sama merkitys kuin passiivilauseella.

Esimerkkejä
 • Jim had his car stolen last night.
 • Jim's car was stolen.
 • They had their roof blown off in the storm.
 • Their roof was blown off in the storm.
Fraasin "to need" käytöstä passiivissa

Voit käyttää myös verbiä to need, jonka jälkeen seuraa gerundi aktiivimuodolla, mutta passiivitarkoituksella. Tärkeä asia näissä lauseissa on se henkilö tai asia, joka kokee toiminnan, ei henkilö, joka suorittaa toiminnan.

Esimerkkejä
 • The ceiling needs painting.
 • The ceiling needs to be painted.
 • My hair needs cutting.
 • My hair needs to be cut.
 • That faucet needs fixing.
 • That faucet needs to be fixed.