Perfekti-infinitiivi

Perfekti-infinitiivi esiintyy useimmiten 3. tyypin konditionaalilauseissa osana konditionaaliperfektiä, vaikkakin sitä voidaan käyttää myös muissa yhteyksissä. Perfekti-infinitiivi:
to have + partisiipin imperfekti

Niin kuin preesensinfinitiivin kanssa, on tilanteita, joissa vaaditaan perfekti-infinitiivin nollamuotoa, joten sana to jätetään pois. Tämä tapahtuu useimpien modaaliapuverbien jälkeen ja muissa tilanteissa, joissa käytetään nollainfinitiiviä.

Esimerkkejä
  • He pretended to have seen the film.
  • Before I turn 40, I want to have written a book.
  • I would like to have been to the Taj Mahal when I was in India.
  • If I had known you were coming I would have baked a cake.
  • Someone must have broken the window and climbed in.
  • That man may have noticed the bank robbers' getaway car.