Gerundi ei ole yhtä kuin infinitiivi

Joidenkin verbien jälkeen voi tulla gerundi ja infinitiivi, mutta lauseen merkitykset eroavat. Linkit tällä sivulla johtavat yksityiskohtaisemmille sivuille, kertoen tämän tyypin eri konstruktioiden merkityksistä.

Verbit, joiden jälkeen voi tulla joko gerundi, infinitiivi tai substantiivi
Verbit, joiden jälkeen voi tulla joko gerundi, infinitiivi, substantiivi tai that-lause