-Ing muodot

Verbi, joka päättyy -ing on joko partisiipin preesens tai gerundi. Nämä kaksi muotoa näyttävät identtisiltä. Niiden funktio lauseessa on kuitenkin eri.

Partisiipin preesens

Partisiipin preesensiä käytetään yleensä osana verbin jatkuvaa muotoa, aistiverbien jälkeen, liikkumista ilmaisevien verbien jälkeen tai adjektiivina.

Partisiipin preesens osana jatkuvuutta ilmaisevaa verbimuotoa

Partisiipin preesens on osana kaikissa jatkuvuutta ilmaisevissa verbimuodoissa (mennyt, nykyinen, tuleva, konditionaali jne.). Apuverbi osoittaa aikamuodon, kun taas partisiipin preesens säilyy muuttumattomana.

Esimerkkejä
 • He is painting.
 • She was waiting.
 • They will be coming.
 • We would be staying.
 • I would have been leaving.
Partisiipin preesens havaitsemista ilmaisevien verbien jälkeen

Partisiipin preesensiä voidaan käyttää havaitsemista ilmaisevien verbien jälkeen verbi + objekti + partisiipin preesens osoittamaan havaittua toimintaa.

Esimerkkejä
 • We saw him swimming across the pond.
 • I watched her painting Sarah's portrait.
 • I couldn't hear her singing because of the noise.
 • I would like to see you knitting sometime.
Partisiipin preesens liikettä, toimintaa tai paikkaa ilmaisevien verbien jälkeen osoittamassa rinnakkaista toimintaa.
Esimerkkejä
 • She sat looking at the sea.
 • He walks reading his newspaper.
 • I cook listening to the radio.
 • Sally lay listening to the bugs in the grass.
Partisiipin preesens adjektiivina
Esimerkkejä
 • Did you read that amazing book?
 • This movie is so exciting!
 • His economics class is boring.

Lue lisää partisiipin preesensistä.

Gerundit

Gerundilla on aina sama funktio kuin substantiivilla, vaikkakin se näyttää verbiltä. Sitä voidaan käyttää substantiivin tavoin.

Gerundi lauseen subjektina
Esimerkkejä
 • Eating people is wrong.
 • Driving too fast is dangerous.
 • Walking is good for you.
 • Your knitting is beautiful.
Gerundi prepositioiden jälkeen
Esimerkkjeä
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • I was the fastest at climbing the rope.
 • He learns music by listening to the chords.
Gerundi tiettyjen verbien jälkeen
Esimerkkejä
 • I like cooking.
 • He enjoys walking.
 • They hate milking cows.
 • I can imagine drifting away in a balloon.
Gerundi yhdyssanasubstantiivien kanssa
Esimerkkejä
 • I took her to her driving lessons.
 • We are going to the swimming pool.
 • My uncle does a lot of bird-watching.
 • I found this pie by dumpster-diving.

Lue lisää gerundin käytöstä.