Passiivi

Passiivin funktiot

Passiivia käytetään ilmaisemaan mielenkiintoa henkilöön tai objektiin, joka kokee jotain, eikä niinkään henkilöön tai objektiin, joka toimii. Toisin sanoen, tärkein asia, tai henkilö tulee lauseen subjektiksi.

Esimerkkejä
 • The passive voice is used frequently. (= olemme kiinnostuneita passiivimuodosta, emme siitä, kuka sitä käyttää.)
 • The house was built in 1654. (= olemme kiinnostuneita talosta, emme siitä, kuka sen rakensi.)
 • The road is being repaired. (= olemme kiinnostuneita tiestä, emme siitä, kuka korjaa tien.)

Joskus käytämme passiivia, koska emme tiedä tai halua ilmaista kuka oli tekijänä.

Esimerkkejä
 • I noticed that a window had been left open.
 • Every year thousands of people are killed on our roads.
 • All the cookies have been eaten.
 • My car has been stolen!

Passiivimuotoa käytetään usein virallisissa teksteissä. Kun käytät aktiivia, kirjoittamisesta tulee selkeämpää ja helpompaa lukea.

Passiivi Aktiivi
A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. A few well-chosen words convey a great deal of meaning.
Our planet is wrapped in a mass of gases. A mass of gases wrap around our planet.
Waste materials are disposed of in a variety of ways. The city disposes of waste materials in a variety of ways.

Jos haluamme ilmaista kuka tai mikä oli toimijana ja silti käyttää passiivia, käytämme prepositiota by. Kun tiedämme kuka oli toimijana ja olemme kiinnostuneita hänestä, on aina parempi käyttää aktiivia.

Passiivi Aktiivi
"A Hard Day's Night" was written by the Beatles. The Beatles wrote "A Hard Day's Night".
The movie ET was directed by Spielberg. Spielberg directed the movie ET.
This house was built by my father. My father built this house.

Lue lisää passiiviääni ja aktiivin vastine kaikille englannin verbiaikamuodoille.

Passiivin muodostaminen

Englannissa passiivi muodostetaan kahdesta elementistä:
oikea muoto verbistä 'to be' + partisiipin imperfekti

Myönteinen Kielteinen Kysymyslause Kielteinen kysymyslause
The house was built in 1899. The house wasn't built in 1899. Was the house built in 1899? Wasn't the house built in 1899?
These houses were built in 1899. These houses weren't built in 1899. Were these houses built in 1899? Weren't these houses built in 1899?
To clean, passiivissa
Subjekti + to be (taivutettuna) + partisiipin imperfekti + loppulause
Preesens
The house is cleaned every day.
Kestopreesens
The house is being cleaned at the moment.
Imperfekti
The house was cleaned yesterday.
Kestoimperfekti
The house was being cleaned last week.
Perfekti
The house has been cleaned since you left.
Pluskvamperfekti
The house had been cleaned before they arrived.
Futuuri
The house will be cleaned next week.
Kestofutuuri
The house will be being cleaned tomorrow.
Preesenskonditionaali
The house would be cleaned if they had visitors.
Imperfektikonditionaali
The house would have been cleaned if it had been dirty.
Infinitiivi
The house must be cleaned before we arrive.
Passiivi infinitiivin kanssa

Infinitiivipassiivia käytetään modaaliapuverbien jälkeen ja yleensä muiden verbien jälkeen, joiden jälkeen tulee infinitiivi.

Esimerkkejä
 • You have to be tested on your English grammar.
 • John might be promoted next year.
 • She wants to be invited to the party.
 • I expect to be surprised on my birthday.
 • You may be disappointed.
Passiivi gerundin kanssa

Gerundeja käytetään prepositioiden ja verbien jälkeen, joiden jälkeen tulee yleensä gerundi.

Esimerkkejä
 • I remember being taught to drive.
 • The children are excited about being taken to the zoo.
 • The children are excited to be taken to the zoo.
 • Most film stars hate being interviewed.
 • Most film stars hate to be interviewed.
 • Poodles like to be pampered.
 • Poodles like being pampered.
Fraasin "to be born" käytöstä

"To be born" on passiivimuoto ja sitä käytetään yleensä menneessä aikamuodossa. Kuitenkin, joskus voidaan käyttää myös preesensiä tai futuuria.

Esimerkkejä
 • I was born in 1976.
 • Where were you born?
 • Around 100 babies are born in this hospital every week.
 • We don't know on exactly which day the baby will be born.

Joskus passiivi muodostetaan käyttämällä verbiä to get tai to have sen sijaan, että käytettäisiin verbiä to be. Eri sivulla kerrotaan eri keinoja passiivin muodostamiseen.