Perfekti

Perfektin määrittely

Perfektiä käytetään osoittamaan menneen ja nykyisen ajan sidonnaisuus. Toiminnan aika on ennen nykyisyyttä, mutta ei tarkemmin määritelty, ja olemme enemmän kiinnostuneita lopputuloksesta kuin toiminnasta itsestään.

OLE VAROVAINEN! Kielessäsi saattaa olla verbin samantyyppinen aikamuoto, mutta se EI todennäköisesti tarkoita samaa.
Perfektiä käytetään kuvailemaan
 • Toimintaa tai tilannetta, joka alkoi menneisyydessä ja jatkuu nykyään. I have lived in Bristol since 1984 (= ja asun yhä.)
 • Toimintaa, jota tehtiin ajanjaksolla, joka ei ole vielä päättynyt. She has been to the cinema twice this week (= ja viikko ei ole vielä päättynyt.)
 • Toistuvaa toimintaa määrittelemättömällä ajanjaksolla menneen ja nykyisyyden välillä. We have visited Portugal several times.
 • Toimintaa, joka päätettiin hyvin vähän aikaa sitten, jota ilmaisee sana 'just'. I have just finished my work.
 • Toimintaa, jossa ajalla ei ole merkitystä. He has read 'War and Peace'. (= lukemisen lopputulos on tärkeä)

Huomioi: Kun haluamme antaa tai kysyä lisätietoja milloin, missä, kuka, me käytämme perfektiä. Lue lisää perfektin ja imperfektin valitseminen.

Toiminta, joka on aloitettu menneisyydessä ja jatkuu nykyään
 • They haven't lived here for years.
 • She has worked in the bank for five years.
 • We have had the same car for ten years.
 • Have you played the piano since you were a child?
Kun viittaamamme ajanjakso ei ole päättynyt
 • I have worked hard this week.
 • It has rained a lot this year.
 • We haven't seen her today.
Toiminta, joka on toistettu määrittelemättömällä ajanjaksolla menneisyyden ja nykyisyyden välillä
 • They have seen that film six times
 • It has happened several times already.
 • She has visited them frequently.
 • We have eaten at that restaurant many times.
Toiminta, joka on päätetty hyvin hiljattain (+just)
 • Have you just finished work?
 • I have just eaten.
 • We have just seen her.
 • Has he just left?
Kun toiminnan tarkka aika ei ole tärkeä tai tiedossa
 • Someone has eaten my soup!
 • Have you seen 'Gone with the Wind'?
 • She's studied Japanese, Russian, and English.

Lue lisää perfektin käyttäminen yhdessä "ever", "never", "already", ja "yet", ja perfektin käyttäminen yhdessä "for" ja "since".

Perfektin muodostaminen

Minkä tahansa verbin perfekti muodostetaan kahdesta osasta : oikea muoto apuverbistä to have (preesens) ja pääverbin partisiipin perfekti. Säännöllisen verbin partisiipin perfekti on perusmuoto+ed, e.g. played, arrived, looked. Epäsäännölliset verbit, katso Epäsäännölliset verbit osassa nimeltä 'Verbit'.

Myönteinen
subjekti to have partisiipin perfekti
She has visited.
Kielteinen
subjekti to have + not partisiipin perfekti
She has not (hasn't) visited.
Kysymyslause
have subjekti partisiipin perfekti
Has she visited?
Kielteinen kysymyslause
to have + not subjekti partisiipin perfekti
Hasn't she visited?
To Walk, perfekti
Myönteinen Kielteinen Kysymyslause
I have walked I haven't walked Have I walked?
You have walked You haven't walked. Have you walked?
He, she, it has walked He, she, hasn't walked Has he, she, it walked?
We have walked We haven't walked Have we walked?
You have walked You haven't walked Have you walked?
They have walked They haven't walked Have they walked?