Verbit, joiden jälkeen tulee gerundi

Gerundia käytetään yleisesti aika monien erilaisten verbien jälkeen. Tärkeimmät näistä on esitetty alaosassa. Kaikkien näiden verbien jälkeen voi tulla substantiivi gerundin sijaan. Muista, että gerundi toimii lauseissa aina substantiivin tapaan. Joidenkin näiden verbien jälkeen voi tulla myös that-lause. Verbit, jotka vaativat tarkemman käyttöerittelyn, on näytetty linkkeinä, jotka johtavat yksityiskohtaisemmille sivuille.

Verbit, joiden jälkeen voi tulla substantiivi tai gerundi
avoid celebrate consider contemplate defer delay detest
dislike dread enjoy entail escape excuse finish
forgive involve keep loathe mind miss pardon
postpone prevent resent resist risk save stop
Esimerkkejä
 • I avoid going to the dentist.
 • I avoid chocolate.
 • I miss taking walks in the morning.
 • I miss England.
 • I have finished working.
 • I have finished the cake.
Verbit, joiden jälkeen voi tulla substantiivi, gerundi tai that-lause
acknowledge admit anticipate appreciate deny imagine mean
mention propose recall recollect report suggest understand
Esimerkkejä
 • I can't imagine living in that big house.
 • I can't imagine a purple unicorn in my yard.
 • I can't imagine that he lied on purpose.
 • I understand French.
 • I understand fishing pretty well.
 • I understand that you would prefer to stay.

Joidenkin verbien jälkeen voi tulla gerundi tai infinitiivi. Näissä tapauksissa, joillakin verbeillä merkitys on identtinen, mutta toisilla ei. Yksityiskohtaisemmat sivut selventävät näistä verbit, joiden jälkeen voi tulla gerundi tai infinitiivi ja niillä on sama tarkoitus ja verbit, joiden jälkeen voi tulla gerundi tai infinitiivi ja niillä on eri tarkoitus.