Futuuri

Englannissa futuuria voidaan ilmaista usealla tavalla. On tärkeää muistaa, että ilmaisemme muutakin kuin vain toiminnan tai tapahtuman aikaa. Tietenkin, mikä tahansa futuurimuoto viittaa tulevaan, mutta se voi myös ilmaista asennettamme tulevaisuuden tapahtumaan.

Kaikkia seuraavia tulevaisuuden tapahtumia voidaan kuvailla eri aikamuotoja käyttäen:

 • Yksinkertainen arvio: There will be snow in many areas tomorrow.
 • Järjestelyt: I'm meeting Jim at the airport.
 • Suunnitelmat ja aikeet: We're going to spend the summer abroad.
 • Ajastetut tapahtumat: The plane takes off at 3 a.m.
 • Arviot, jotka pohjautuvat tämänhetkisiin todisteisiin: I think it's going to rain!
 • Halukkuus johonkin: We'll give you a lift to the cinema.
 • Toiminta, joka on käynnissä tulevaisuudessa: This time next week I'll be sun-bathing.
 • Rutiininomainen tapahtuma tai toiminta: You'll be seeing John in the office tomorrow, won't you?
 • Velvoite: You are to travel directly to London.
 • Toiminta tai tapahtuma, joka tapahtuu välittömästi tai erittäin pian: The train is about to leave.
 • Kun projisoimme itsemme tulevaisuuteen ja katsomme ajassa taaksepäin suorittamaamme toimintaa: A month from now he will have finished all his exams.

Näistä esimerkeistä selviää että voimme käyttää useaa aikamuotoa ilmaistaaksemme tulevaa. Futuurista kertova osio näyttää jokaisen tulevaisuuden aikamuodon toiminnan ja muodon.

Englannissa on neljä futuuriverbimuotoa.

Tulevasta voidaan puhua myös muilla tavoin, ilman futuuriverbiä.