British Council ja Cambridge

Cambridge English Language Assessment ja British Council työskentelevät yhdessä IELTS:n parissa, ja ovat tehneet sitä testin käynnistämisestä lähtien. He rakensivat testin yhdessä 1970-luvun lopulla ja alun perin julkaisivat IELTS:n vuonna 1980. Tuolloin he kutsuivat sitä ELTS:ksi (English Language Testing Service). Cambridge English Language Assessmentissa oli jo Cambridgen englannin kokeet, mutta tämä uusi testi oli tarkoitettu heijastelemaan uutta tutkimusta kielten oppimisesta ja käytöstä arkielämässä. Sen oli myös tarkoitus vastata yliopistojen erityistarpeisiin akateemisen englannin kielen testaamisessa.

1980-luvun puolivälissä Australian yliopistojen ja korkeakoulujen kansainvälinen kehitysohjelma liittyi British Counciliin ja Cambridgeen IELTS:n uudelleensuunnittelussa ja käynnistämisessä. IELTS otettiin käyttöön sen nykyisellä nimellään vuonna 1989.

British Council on koulutus- ja kulttuurijärjestö sekä rekisteröity hyväntekeväisyysjärjestö. Sen lisäksi, että se hallinnoi yhdessä IELTS:ää, se hallinnoi IELTS:ää englanninkielisissä kouluissaan yli 50 maassa. IELTS voidaan suorittaa myös monissa muissa testikeskuksissa ja kouluissa.

Cambridge English Language Assessment on osa Cambridgen yliopistoa ja se on IELTS:n akateemisen suunnittelun ja rakentamisen takana oleva organisaatio. Se on voittoa tavoittelematon ja sillä on yli 10 muuta englannin koetta muille kuin äidinkielenään puhuville, mukaan lukien Cambridgen englannin kokeet sekä erikoistuneet ammattikokeet. Cambridge English osallistui yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kehittämiseen ja mukautti IELTS:n tähän viitekehykseen, kun se tuli saataville.