IELTS General Training -testi

IELTS General Training -testi on toinen IELTS:n kahdesta versiosta, ja se on kahdesta vähiten suosittu. Se on tarkoitettu ensisijaisesti ihmisille, jotka hakevat viisumia Isoon-Britanniaan tai muihin maihin, joissa vaaditaan englanninkielistä viisumia, vaikka suositumpaa IELTS Academic -ohjelmaa voidaan käyttää myös tähän tarkoitukseen. IELTS General Training -testiä ei voi käyttää useimmissa yliopistoissa ja korkeakouluissa englannin kielen taidon todistamiseen. Sen sijaan opiskelijoita pyydetään suorittamaan IELTS Academic tai muu akateemisesti suuntautunut englannin koe.

Testi rakenne

IELTS-yleinen koulutus kestää yhteensä 2 tuntia ja 45 minuuttia, ja siinä testataan neljä taitoa: lukeminen, kirjoittaminen, kuuntelu ja puhuminen. Testin kirjalliset osat ovat erilaisia ​​IELTS General Training -kokeessa ja IELTS Academic -kokeessa, ja yleiskoulutuksen kokeessa painotetaan enemmän jokapäiväisiä aiheita ja työpaikan asetuksia. Kahden kokeen puheosuudet ovat identtisiä eivätkä sisällä akateemisia aineita.

Pisteytys

IELTS-yleinen koulutus pisteytetään asteikolla 0–9, eikä siinä ole läpäisy- tai epäonnistumispisteitä. IELTS General Training -tulosraportit ovat voimassa 2 vuotta.