TOEFL Lukeminen

TOEFL-lukuosa on TOEFL iBT -testin ensimmäinen osa ja TOEFL Essentials -testin toinen osa.

Testin rakenne

TOEFL iBT -lukuosio koostuu 3 tai 4 tekstistä, joissa kussakin on noin 700 sanaa, ja jokaisesta tekstistä on vastattava 10 kysymykseen. Tämä on yhteensä 30 tai 40 kysymystä TOEFL-lukuosiossa. Tekstien ja kysymysten määrästä riippuen opiskelijoilla on 54–72 minuuttia aikaa suorittaa TOEFL-lukuosio.

TOEFL Essentials -lukuosio koostuu 4 eri tyyppisestä kysymyksestä sanastosta, akateemisista teksteistä sekä ei-akateemisista teksteistä. Kaikkiaan lukuosiossa on 30-45 kysymystä ja sinulla on aikaa vastata kysymyksiin 22-33 minuuttia kysymysten lukumäärästä riippuen. TOEFL Essentials on mukautuva testi, joten lukuosion kysymykset vaikeutuvat tai helpottuvat aiemmista vastauksistasi riippuen.

TOEFL-lukuosaan voidaan sisällyttää lisäkysymyksiä, joita ei lasketa TOEFL-pisteeseesi. Testin tekijät ETS:llä käyttävät näitä kysymyksiä TOEFL:n kalibroimiseen. Jos huomaat, että TOEFL-lukuosasi on odotettua pidempi, tämä on luultavasti sille syy. Et kuitenkaan voi tietää, mitä lukukysymyksistä ei lasketa, joten on tärkeää tehdä parhaasi kaikissa kysymyksissä.

Kysymystyypit

TOEFL iBT -lukukokeessa käytetään yliopistotasolla kirjoitettuja tekstejä akateemisella englannin kielellä. Nämä tekstit voivat olla otteita esimerkiksi yliopiston oppikirjasta, ja niitä on yleensä kolmenlaisia: historiallinen tai elämäkerrallinen kertomus, argumentaatio tai aiheen esittely. Ymmärtämiskysymyksiin vastaaminen ei edellytä aiempaa tietoa teksteissä käsitellystä aiheesta, mutta hyvä akateemisen englannin kielen taito on välttämätön.

TOEFL Essentials -lukukoe sisältää myös akateemisella englannin kielellä kirjoitettuja tekstejä ja taulukoita akateemisesta englannin sisällöstä. Tekstit ovat lyhyitä, vain noin 200 sanaa, ja jokaisesta tekstistä on kuusi kysymystä. Jokaisessa taulukossa on 4 tosi/epätosi kysymystä. TOEFL Essentials -testin lukuosiossa on myös englannin kielellä kirjoitettuja tekstejä sekä myös sanastokysymyksiä.

Strategia

TOEFL-lukuosion sallittu aika on ilmoitettu lukutestin ohjeosiossa, mutta voit käyttää aikaa parhaaksi katsomallasi tavalla. Koska tämä osio on ajoitettu, on tärkeää vauhdittaa itseäsi niin, että sinulla on tarpeeksi aikaa lukea kaikki tekstit ja vastata kaikkiin ymmärtämistä koskeviin kysymyksiin. Tyhjät vastaukset TOEFL:ssä lasketaan virheellisiksi.

Pisteytys

Oppilaat voivat siirtyä eteen- ja taaksepäin TOEFL-lukuosiossa, joten he voivat tarvittaessa ohittaa kysymyksen ja palata siihen myöhemmin, jos aika näin sallii. TOEFL iBT -lukuosan kokonaispistemäärä on 0–30, ja korkea lukupistemäärä on 24 tai enemmän. TOEFL Essentialsissa pisteet 9 ja enemmän ovat korkeita.

TOEFL iBT:n seuraava osa on kuunteluosio.